Voorwaarden

Persoonlijke informatie
Honeymoon2Give is de auteur van dit document en is verantwoordelijk voor de informatie van deze website. Honeymoon2Give is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer: 32106569.
Honeymoon2Give hanteert onderstaande leveringscondities voor de bruidsparen die gebruikmaken van de cadeau-registratie bij Honeymoon2Give. Voor vragen of opmerkingen na het lezen hiervan kan contact met ons worden opgenomen.

LET OP: met het invullen van het aanmeldingsformulier, ga je accoord met onderstaande Algemene Leveringsvoorwaarden
Algemene Leveringsvoorwaarden

Jullie (nader te noemen bruidspaar) hebben besloten gebruik te maken van de huwelijksreis cadeauservice van Honeymoon2Give.

Servicekosten
Voor onze cadeauservice berekenen wij geen inschrijfgeld. Voor de administratiekosten hanteren wij een 8% service-bijdrage. Deze kosten worden achteraf van het totaal bedrag ingehouden. Wij ontvangen deze servicebijdragen alleen over de verkochte cadeaus.
Honeymoon2Give behoudt zich het recht voor om geplaatste persoonlijke teksten voor de privé-pagina van het bruidspaar, te verwijderen of aan te passen.

Cadeaus die niet worden gekocht, kunnen uiteindelijk door het bruidspaar worden afgenomen.

Betalingcondities
Conform de ANVR-reisvoorwaarden dient na het afsluiten van de reisovereenkomst en ontvangst van de boekingsbevestiging een aanbetaling van 15% van de reissom (let op: alleen de geboekte onderdelen) te worden voldaan. Aangezien er op dat moment nog geen bijdragen van de bruidsgasten zullen zijn, wordt het bruidspaar geacht deze aanbetaling te voldoen. De restsom dient 6 weken voor vertrek te zijn voldaan. Indien dit bedrag niet kan worden voldaan met de tot dan ontvangen bijdragen, zal het bruidspaar het restant moeten betalen.

Let op: de betalingscondities kunnen per reisorganisatie verschillen, in dit geval zullen wij de afwijkende betalingscondities vermelden bij de offerte voor de huwelijksreis.

Honeymoon2Give zal extra activiteiten, zoals sightseeing tours, diners, massages etc. niet automatisch boeken. Honeymoon2Give verzamelt de betaalde bedragen en overhandigt het totale bedrag voor de huwelijksreis aan het bruidspaar. Op deze manier hebben bruidsparen de flexibiliteit om deze bedragen op een zelf gekozen moment te besteden tijdens de huwelijksreis. Het bruidspaar begrijpt, dat als gewenst is dat deze activiteiten toch van te voren geboekt worden, dit duidelijk aangegeven moet worden aan Honeymoon2Give en dat deze items dan ook van te voren betaald dienen te worden.

Tenzij anders overeengekomen met Honeymoon2Give, zal Honeymoon2Give 5 dagen voor de vertrekdatum de tot dan ontvangen bijdragen overmaken naar het bruidspaar. De cadeaulijst blijft uiteraard actief tot de datum van vertrek en deze ontvangen bedragen zullen wederom worden overgeboekt naar het rekeningnummer van het bruidspaar.

Annulering
Indien de huwelijksreis op verzoek van het bruidspaar wordt geannuleerd, worden de tot dan ontvangen bijdragen teruggeboekt naar de desbetreffende bruidsgasten. Het bruidspaar heeft de verantwoordelijkheid om de 8% service-kosten over de tot dan gekochte cadeaus aan Honeymoon2Give te voldoen, zodat de bruidsgasten hun volledige kosten terugkrijgen.

Tevens berekent Honeymoon2Give een eenmalig bedrag van € 70,- voor de annulering. Honeymoon2Give behoudt zich het recht voor om de terugboekingen naar de bruidsgasten pas te voldoen, zodra zij de 8% service-kosten en de eenmalige annuleringskosten heeft ontvangen van het bruidspaar.

Voor de annulering van de reis worden de voorwaarden van de ANVR-gehanteerd, welke het bruidspaar bij de offerte ontvangt.

Garantievoorwaarden
Honeymoon2Give is een organisatie die gespecialiseerd is in cadeauregistraties voor huwelijksreizen. Voor het plannen en boeken werkt zij samen met verschillende partners, reisorganisaties en vliegtuigmaatschappijen, die allen zijn aangesloten bij ANVR (Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen) en SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). Honeymoon2Give draagt geen verantwoordelijkheid voor de boekingen van de reizen die door onze partners worden gemaakt. Doordat onze partners SGR-leden zijn, vallen de bij ons geboekte reizen onder de garantie van SGR. Bij uw reisbescheiden ontvangt het bruidspaar ook altijd de ANVR-reisvoorwaarden en SGR-garantie, zodat het bruidspaar altijd is geïnformeerd over haar positie als consument.

Indien het beheer van uw gelden plaats vindt door een stichting derdengelden is het voor u overgemaakte geld volledig afgezonderd van het vermogen van de onderneming Honeymoon2Give. Derhalve heeft Honeymoon2Give voor uw zekerheid een stichting derdengelden opgericht, zodat uw geld geen gevaar loopt ingeval van een eventuele claim tegen of faillissement van Honeymoon2Give.

Honeymoon2Give kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen met de tickets, verblijf of boeking van activiteiten op locatie. Uiteraard zullen wij deze problemen met onze partners zo correct mogelijk opvolgen en oplossen. Ook hier gelden de ANVR-reisvoorwaarden en SGR-garantie.